school

Ymweliadau Ysgol a Cholegau


Mae gan Network75 Swyddog Cyswllt Ysgol a Cholegau, sy'n ymweld trwy gydol y flwyddyn academaidd. Yn ystod blwyddyn academaidd 2017/18 cyflwynodd i dros 7000 o ddisgyblion mewn Ysgolion a Cholegau ledled De Cymru.

Mae cyflwyniadau Network75 fel arfer yn cymryd tua 20 munud ac yn ddelfrydol ar gyfer disgyblion blwyddyn 11 - blwyddyn 13. Rydym yn tueddu i gyflwyno yn ystod Cynulliadau 6ed Dosbarth, Gwersi ABCh ac rydym yn gallu ymweld â Nosweithiau Agored ysgolion, gan ddarparu cyngor ac ateb ymholiadau gan rieni a myfyrwyr. Rydym hefyd yn cyflwyno yn Nyddiau Agored PDC.

School Presentation

Fill out my online form.