School.jpg

Ymweliadau Ysgol a Cholegau

Mae gan Rhwydwaith75 ddau Swyddog Cyswllt Ysgolion a Cholegau penodedig, Nathan a Laura, sy'n cynnal ymweliadau drwy gydol y flwyddyn academaidd. Yn ystod blwyddyn academaidd 2018/19 cyflwynwyd i dros 8000 o ddisgyblion mewn Ysgolion a Cholegau ledled De Cymru.

Mae cyflwyniadau Rhwydwaith75 fel arfer yn cymryd 20 munud ac yn ddelfrydol ar gyfer disgyblion blwyddyn 11 - blwyddyn 13. Fel arfer rydym yn cyflwyno yn ystod 6ed Dosbarth Cynulliadau, Gwersi ABCh ac yn gallu ymweld â Nosweithiau Agored yr ysgol, gan roi cyngor ac ateb ymholiadau gan rieni a myfyrwyr. Rydym hefyd yn bresennol yn Niwrnodau Agored PDC ar gampws Trefforest.

Hoffech chi gael ymweliad gan Rhwydwaith75?

Llenwch y ffurflen gyswllt trwy glicio ar y botwm isod.Rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif a byddwn ond yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i weinyddu'ch cyfrif ac i ddarparu gwybodaeth i chi am y cynhyrchion a'r gwasanaethau rydych chi wedi gofyn amdanyn nhw gennym ni. Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu na'i hanfon at unrhyw drydydd parti.

Darllenwch fwy am ein polisi preifatrwydd yma: Polisi Preifatrwydd

I gwblhau'r ffurflen yn gymraeg defnyddiwch y toglo iaith ar yr ochr dde, ar frig y ffurflen.