Rhys Howells landscape

Rhieni

Mae Network75 ym Mhrifysgol De Cymru wedi ymrwymo i ddarparu'r gefnogaeth orau bosibl i'n myfyrwyr. Rydym hefyd yn cydnabod y rôl hanfodol rydych chi'n ei chwarae wrth gynghori a chefnogi'ch mab neu ferch gyda'u penderfyniadau.

Beth mae Network75 yn ei gynnig ...

 • Ar ddiwedd y cynllun 5 mlynedd mae myfyrwyr Network75 yn raddedigion cyflogadwy iawn sy'n barod i'r diwydiant.

 • Mae Network75 wedi cynnal cyfradd cyflogadwyedd 100% er 2000. Mae pob un o'n graddedigion wedi cael cynnig cyflogaeth.

 • Rhoddir cyfle i fyfyrwyr roi eu gwybodaeth ar waith ochr yn ochr â'u gradd, gan ennill gwybodaeth ymarferol yn ogystal â damcaniaethol.

 • Mae gan ein tudalen Cwrdd â'n Myfyrwyr astudiaethau achos gan fyfyrwyr presennol a chyn-fyfyrwyr. Mae'r rhain yn cynnwys straeon am eu profiadau tra ar y cynllun gan gynnwys eu gwaith ar brosiectau a digwyddiadau proffil uchel fel Metro De Cymru a Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA.

 • Mae cwmnïau cynnal talu ffioedd dysgu y myfyrwyr yn llawn fel y gallant ddewis graddio heb unrhyw ddyled myfyrwyr.

 • Derbyn bwrsariaeth ddi-dreth o leiaf £ 5,000 sy'n cynyddu o leiaf £ 500 y flwyddyn academaidd.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael ar ffurf grant i fyfyrwyr rhan amser trwy Gyllid Myfyrwyr Cymru.

 • Cefnogir myfyrwyr Network75 yn llawn trwy gydol eu gradd 5 mlynedd.

 • Mae gwiriadau cyn cwmni a chyfarfod adolygu blynyddol yn sicrhau bod y myfyriwr yn derbyn yr hyfforddiant a'r profiad perthnasol sydd eu hangen i lwyddo yn eu cwmni cynnal.

 • Mae Network75 yn gweithredu polisi drws agored. Mae croeso mawr i fyfyrwyr gysylltu â ni, mae tîm Network75 bob amser wrth law i gynnig cefnogaeth ac arweiniad i fyfyrwyr.

 • Yn ogystal â chefnogaeth uniongyrchol gan Network75, mae gan fyfyrwyr hefyd ystod lawn o wasanaethau myfyrwyr USW.

Mae gan Network75 stondin a slot cyflwyno dynodedig yn nyddiau agored Prifysgol De Cymru ar gampws Treforest. Cyfeiriwch at Ddiwrnodau Agored PDC er mwyn mynychu. 

Mae myfyriwr Network75 Rhiannon Sheppard yn trafod ei meddyliau am y cynllun. Mae Rhiannon yn siarad am ei lleoliad gwaith yn GE Aviation a sut mae'n arwain at berfformiad academaidd gwell.