20_mlynedd_web_banner.png

Penblwydd Network75

Straeon Newydd

Rhag ofn na welsoch...

Hanes Cynllun Network75

Llinell Amser 20 Mlynedd 

Wrth i Network75 ddathlu ei Ben-blwydd yn 20 oed, rydym yn cofio digwyddiadau allweddol o'r 20 mlynedd diwethaf.

Mae Network75 yn dathlu ei ben-blwydd yn 20 oed yn ystod blwyddyn academaidd 2020-21. Crëwyd y cynllun ym mis Medi 2000 gan Steve Thomas a Steve Lloyd a oedd ar y pryd yn ddarlithwyr mewn peirianneg ym Mhrifysgol Morgannwg. Prosiect Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) oedd y cynllun i ddechrau. Y syniad oedd annog mwy o fyfyrwyr i astudio peirianneg fecanyddol a'r targed oedd cael 15 o fyfyrwyr ym mhob blwyddyn am 5 mlynedd, Rhwydwaith o 75 o beirianwyr. Yn 2005 ymunodd Louise Hawker, y myfyriwr graddedig busnes Network75 cyntaf, â'r tîm. Ar ôl i gyllid ESF ddod i ben yn 2006 parhaodd y cynllun fel model a ariannwyd ei hun. Mae'r cynllun wedi tyfu mewn poblogrwydd ers hynny, mae'r meysydd gradd sydd ar gael wedi tyfu i 12 gradd ar draws y Gyfadran Cyfrifiadureg a Gwyddoniaeth a Chyfadran Busnes a Chymdeithas. Hyd yma mae bron i 170 o fyfyrwyr presennol mewn 70 o gwmnïau ledled De Cymru.  

Gwyliwch y gofod hwn am y newyddion diweddaraf, astudiaethau achos a digwyddiadau sydd ar y gweill ar gyfer 2020-21.

Trydarwch ni @Network75 gyda'ch dymuniadau pen-blwydd ac atgofion o'r cynllun!

Graddedigion Network75 

Dyma rai o graddedigion ac atgofion Network75 o'r 20 mlynedd diwethaf.