Office

Lleoliadau

Blwyddyn Academaidd 2019/20

Rydym yn diweddaru'r dudalen hon yn rheolaidd, felly gwiriwch yn ôl am ddiweddariadau aml. Nid yw'r rhestr o leoliadau posib isod yn rhestr ddiffiniol ac rydym yn disgwyl i hyn dyfu wrth inni agosáu at fis Mai 2019. Os nad oes lleoliadau wedi'u rhestru o dan ardal radd benodol, nid yw hyn yn golygu na fyddwn yn cynnig y cwrs gradd. ; mae recriwtio cwmnïau yn digwydd trwy gydol y flwyddyn.

Wedi’i Ddiweddaru Diwethaf: 28/11/2019


Cyfrifyddu a Chyllid

Arcadis (Cardiff)
Asset Intl (Newport)
Centregreat (Bridgend)
Crane Process (Cwmbran)
Creo Medical (Chepstow)
Green & Co Accountants and Tax Advisors (Cwmbran)
Masco (Caerphilly)
Network Rail (Cardiff)
NHS Aneurin Bevan UHB (Caerleon)
Seda UK (Blackwood)
SPTS (Newport)


Rheolaeth Busnes

Ayjay Group (Caerphilly)
CJCH Solicitors (Cardiff)
Masco (Caerphilly)
Newport Wafer Fab (Newport)
Network Rail (Cardiff)
NHS Shared Services (Nantgarw)
Philtronics (Hirwaun)
Remploy (Bridgend)
Seda UK (Blackwood)
SPTS (Newport) (Cliciwch ar y ddolen i gael mwy o wybodaeth: Gwybodaeth Lleoliadau (Saesneg))
Thermofisher (Blackwood)
Zimmer BioMet (Bridgend)


Cyfrifiadureg

Celsa UK (Neath/Newport)
Crane Process (Cwmbran)
Masco (Caerphilly)
Newport Wafer Fab (Newport)
NHS Shared Services (Cardiff)
The Royal Mint (Llantrisant)
Seda UK (Blackwood)


Peirianneg Sifil

Asset Intl (Newport)
Centregreat (TBC)
Chandler KBS (Penarth)
Dwr Cymru Welsh Water (Cardiff or Newport)
Lewis Civil Engineering (Pontyclun)
PHG Consulting (Cardiff)


Peirianneg Drydanol ac Electronig

Celsa UK x 2 (Neath/Newport)
Creo Medical (Chepstow)
Dwr Cymru Welsh Water
GE Healthcare (Cardiff)
Hydrock (Cardiff)
Masco (Tonypandy)
Newport Wafer Fab (Newport)
NHS Wales (Cardiff - pan Wales)
Seda UK (Blackwood)
SPTS (Newport)
Whitehead Building Services (Newport)


Rheolaeth Adnoddau Dynol

Celsa UK (Cardiff)
Creo Medical (Chepstow)
Dwr Cymru
Lewis Civil Engineering (Llantrisant)
Masco (Caerphilly)
Meritor (Cwmbran)
Newport City Homes (Newport)
Newport Wafer Fab (Newport)
SPTS ( Newport)


Cyfraith

CJCH Solicitors (Cardiff or Blackwood)


Rheolaeth Logisteg a Chadwyn Cyflenwi

Creo Medical x 2 (Chepstow)
Dwr Cymru
HSS Ltd (Blackwood)
Newport Wafer Fab (Newport)
SPTS (Newport)
Zimmer BioMet (Bridgend)


Marchnata

Asset Intl (Newport)
Ayjay Group (Caerphilly)
Barratt Homes (Tongwynlais)
Bond Digital Health (Cardiff)
Bridal Box (Pontyclun)
Masco (Caeprhilly)
Philtronics (Hirwaun)
Tai Calon Community Housing (Blaina)


Peirianneg Fecanyddol

Astra Games (Bridgend)
Celsa UK x 2 (Neath/Newport)
Crane Process (Cwmbran)
Creo Medical (Chepstow)
Dwr Cymru Welsh Water (Cardiff or Newport)
Fluidmaster (Hereford)
FP Hurley x 2 (Bridgend)
GE Aviation x 2 (Nantgarw)
Hydrock (Cardiff)
Markes (Llantrisant)
Masco (Tonypandy)
NHS Wales (Cardiff - Pan Wales)
Northwood & Wepa (Bridgend)
Seda UK (Blackwood)
SPTS (Newport)
Whitehead Building Services x 2 (Newport)
Zimmer BioMet (Bridgend)


Rheolaeth Prosiect

Celsa UK
Centregreat (Bridgend)
Chandler KBS (Penarth)
Intelle Construction Ltd (Treforest)
Newport City Homes (Newport)
NHS Wales (Cardiff - Pan Wales)
Wales & West Housing Association (Cardiff)


Tirfesur Maint

Centregreat (Bridgend)
Chandler KBS (Penarth)
Dwr Cymru Welsh Water
Hazelwood Carpentry (Treforest)
Intelle Construction Ltd (Treforest)
Lovell (Cardiff)
Lewis Civil Engineering (Pontylcun)
Newport City Homes (Newport)
Rapidgrid (Aberdare)
R&M Williams (Penarth)
RPA (Cardiff)
Vintage Joinery Ltd (Abertillery)