Office

Lleoliadau

Blwyddyn Academaidd 2024/25

Rydym yn diweddaru'r dudalen hon yn rheolaidd, felly gwiriwch yn ôl am ddiweddariadau aml. 

Nid yw'r rhestr o leoliadau posib isod yn rhestr ddiffiniol ac rydym yn disgwyl i hyn dyfu wrth inni agosáu at fis Mai. Os nad oes lleoliadau wedi'u rhestru o dan ardal radd benodol, nid yw hyn yn golygu na fyddwn yn cynnig y cwrs gradd; mae recriwtio cwmnïau yn digwydd trwy gydol y flwyddyn.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r cynllun, bydd angen i chi wneud cais i Rhwydwaith75 drwy ymweld â Ymgeisiwch a llenwi ffurflen gais.

Wedi’i Ddiweddaru Diwethaf: 21/05/2024

Blackwood Engineering (Oakdale)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (Caerdydd)

Euroclad Group Limited (Caerdydd - Llaneirwg)

Kaleidoscope Project (Caerdydd - Llaneirwrg)

Meritor HVBS UK Ltd (Cwmbrân)

GIG Cymru Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (Gwent)

GIG Cymru Partneriaeth Cydwasanaethau (Amrywiad)

Thermofisher Scientific (Coed-Duon)

Taff Housing (Treganna)

Cardiff Community Housing Association (Caerdydd - Tremorfa)

Centregreat Ltd (Pen-y-bont ar Ogwr/Caerdydd)

Griffiths (Y Fenni)

Jubb (Caerdydd)

Morgan Sindall (Amrywiad)

OCU Group (Caerdydd)

activ Marketing Group (Y Barri)

Crane Process Flow Technologies Ltd (Cwmbrân)

ERH Communications Ltd (Cwmbrân/Caerdydd)

Ensinger Group Ltd (Tonyrefail)

Network Rail (Caerdydd)

Gweithrediaeth GIG Cymru (Llantrisant)

Dwr Cymru (Casnewydd)

i’w gadarnhau

i’w gadarnhau

Activ Marketing Group (Y Barri)

LCB Group (Caerdydd)

Practice Solutions (Abercynon)

Advanced Carpentry Solutions Ltd (Treforest)

Centregreat Ltd (Pen-y-bont ar Ogwr)

Dale Building Maintenance Ltd (Taffs Well)

Glyndwr Consulting Ltd (Caerdydd)

Morgan Sindall (Amrywiad)

NTJ PLASTERERS LTD (Aberdar)

South Wales Sports Ground Contractors Limited (Magor)

i’w gadarnhau

GIG Cymru Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (Caerllion)

Blackwood Engineering Ltd (Coed-Duon)

GIG Cymru Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (Caerdydd)

Crane Process Flow Technologies Ltd (Cwmbrân)

Kaleidoscope Project (Caerdydd - Llaneirwg)

Network Rail x3 (Caerdydd)

GIG Cymru Y Weithrediaeth (Llantrisant)

Quantum Advisory (Caerdydd)

Rees Richards and Partners (Abertawe)

Centregreat Ltd (Pen-y-bont/Caerdydd)

Dale Building Maintenance Ltd (Taffs Well)

Lovell x2 (Caerdydd/Casnewydd)

South Wales Sports Ground Contractors Limited (Magor)

Taff Housing (Caerdydd - Treganna)

ERH Communications Ltd (Cwmbrân)

McCann and Partners Ltd x2 (Penarth Marina & Port Talbot)

Militec Ltd (Aberpennar)

Morgan Sindall (Amrywiad)

OCU Group (Caerdydd)

Philtronics Ltd (Hirwaun)

i’w gadarnhau

HWM Water Limited (Cwmbrân)

Kaleidoscope Project (Caerdydd - Llaneirwg)

LCB Group (Caerdydd)

Taff Housing (Caerdydd - Treganna)

GIG Cymru Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (Cwmbrân)

Bergstrom Europe Ltd (Ystrad Mynach)

Philtronics Ltd (Hirwaun)

Taff Housing (Treganna)

Bergstrom Europe Ltd (Ystrad Mynach)

Blackwood Engineering Ltd (Coed Duon)

ConsiliumSG LLP (Mamhilad)

Crane Process Flow Technologies Ltd (Cwmbrân)

McCann and Partners Ltd x2 (Penarth a Port Talbot)

Morgan Sindall (Amrywiad)

OCU Group (Caerdydd)

Cyngor Merthyr Tydful (Merthyr Tydful)

Cyngor Castell-nedd Port Talbot (Castell-nedd)

Newport Norse (Casnewydd)

Rees Richards and Partners x2 (Abertawe)