Contact Advice Zone

Cysylltwch â ni

Gall swyddfa Network75 ddarparu cyngor a chefnogaeth i fyfyrwyr a chwmnïau. Os ydych am gysylltu ag aelod o'r tîm i gael mwy o wybodaeth, defnyddiwch y manylion isod.


Network75

Ystafell G244

Cyfadran Cyfrifiadureg, Peirianneg a Gwyddoniaeth

Prifysgol De Cymru

Pontypridd

CF37 1DL

Ffôn: 01443 482268

network75@southwales.ac.uk


Louise Hawker

Rheolwr Gweithredol

Ffôn: 01443 482203 

louise.hawker@southwales.ac.uk


Gabrielle Bush

Gweinyddwr

Ffôn: 01443 482891 

gabrielle.bush@southwales.ac.uk


Rhiannon Minard

Gweinyddwr

Ffôn: 01443 482268 

rhiannon.minard@southwales.ac.uk


Darren Macey

Swyddog Cyswllt Ysgol a Choleg

Ffôn: 01443 482147

darren.macey@southwales.ac.uk