Contact Advice Zone

Cysylltwch â ni

Gall swyddfa Rhwydwaith75 ddarparu cyngor a chefnogaeth i fyfyrwyr a chwmnïau. Os ydych am gysylltu ag aelod o'r tîm i gael mwy o wybodaeth, defnyddiwch y manylion isod.


Rhwydwaith75

Ystafell J151

Cyfadran Cyfrifiadureg, Peirianneg a Gwyddoniaeth

Prifysgol De Cymru

Pontypridd

CF37 1DL

Ffôn: 01443 482268

[email protected]


Louise Hawker

Rheolwr Gweithredol

Ffôn: 01443 482203 

[email protected]


Gabrielle Bush

Swyddog yr Academi Broffesiynol

Ffôn: 01443 482891 

[email protected]


Rhiannon Minard

Swyddog yr Academi Broffesiynol
Ffôn: 01443 482268 

[email protected]


Ethan-Lee Mackay

Student Recruitment Officer (Network75)
[email protected]