N75 banner

Cyrsiau Gradd

Rhestrir isod y cyrsiau sydd ar gael ar Rhwydwaith75:


Peirianneg

BEng (Anrh) Peirianneg Sifil

BSc (Anrh) Peirianneg Sifil

BEng (Anrh) Peirianneg Drydanol ac Electronig

BEng (Anrh) Peirianneg Fecanyddol


Tirfesur

BSc (Anrh) Arologu Adeiladau 

BSc (Anrh) Eiddo Tiriol

BSc (Anrh) Rheolaeth Prosiect Adeiladu

BSc (Anrh) Tirfesur Maint a Rheolaeth Fasnachol


Cyfrifyddu a Chyllid

BA (Anrh) Cyfrifyddu a Chyllid *Ceisiadau ar gau ar gyfer mynediad 2024!*


Busnes

BA (Anrh) Rheolaeth Busnes

BA (Anrh) Rheolaeth Logisteg a Chadwyn Cyflenwi

BA (Anrh) Marchnata


Cyfrifiadureg

BSc (Anrh) Cyfrifiadureg


Cyfraith

LLB (Anrh) Ymarfer Cyfreithiol (Acc) - *Ceisiadau ar gau ar gyfer mynediad 2024!*

Diwydiannau Creadigol

BA (Anrh) Hysbysebu - ar gael ar gyfer mynediad 2024

BA (Anrh) Dylunio Ffasiwn  - ar gael ar gyfer mynediad 2024

BA (Anrh) Hyrwyddo Ffasiwn  - ar gael ar gyfer mynediad 2024

Gwyddor yr Amgylchedd

Gwyddor Yr Amglychedd


Os ydych chi'n gwmni ac nad yw'r cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo wedi'i restru uchod, 
cysylltwch â ni.

Fel arall, os ydych yn ystyried gradd gyda lleoliad blwyddyn ryngosod fel rhan o'r cwrs, edrychwch ar ein graddau Peirianneg neu Gyfrifiadura, y mae'r rhan fwyaf ohonynt yn cynnig lleoliad blwyddyn ryngosod mewn diwydiant.