N75 banner

Cyrsiau Gradd

Rhestrir isod y cyrsiau sydd ar gael ar Network75:


Peirianneg

BEng (Hons) Peirianneg Sifil

BEng (Hons) Peirianneg Drydanol ac Electronig

BEng (Hons) Peirianneg Fecanyddol


Tirfesur

BSc (Hons) Rheolaeth Prosiect Adeiladu

BSc (Hons) Tirfesur Maint a Rheolaeth Fasnachol


Cyfrifyddu a Chyllid

BA (Hons) Cyfrifyddu a Chyllid *Proses cais wedi cau ar gyfer 2019-20*


Busnes

BA (Hons) Rheolaeth Busnes

BA (Hons) Busnes (4 blwyddyn)

BA (Hons) Rheolaeth Adnoddau Dynol

BA (Hons) Rheolaeth Logisteg a Chadwyn Cyflenwi

BA (Hons) Marchnata

MSc Rheolaeth Adnoddau Dynol


Cyfrifiadureg

BSc (Hons) Cyfrifiadureg


Cyfraith

LLB Ymarfer Cyfreithiol - *Proses cais wedi cau ar gyfer 2019-20*


Os ydych chi'n gwmni ac nad yw'r cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo wedi'i restru uchod, cysylltwch â ni.

http://network75.southwales.ac.uk/contact/