N75 banner

Cyrsiau Gradd

Rhestrir isod y cyrsiau sydd ar gael ar Rhwydwaith75:


Peirianneg

BEng (Anrh) Peirianneg Sifil

BSc (Anrh) Peirianneg Sifil

BEng (Anrh) Peirianneg Drydanol ac Electronig

BEng (Anrh) Peirianneg Fecanyddol


Tirfesur

BSc (Anrh) Arologu Adeiladau 

BSc (Hons) Rheolaeth Prosiect Adeiladu

BSc (Hons) Tirfesur Maint a Rheolaeth Fasnachol


Cyfrifyddu a Chyllid

BA (Hons) Cyfrifyddu a Chyllid 


Busnes

BA (Hons) Rheolaeth Busnes

BA (Hons) Rheolaeth Adnoddau Dynol

BA (Hons) Rheolaeth Logisteg a Chadwyn Cyflenwi

BA (Hons) Marchnata

MSc Rheolaeth Adnoddau Dynol


Cyfrifiadureg

BSc (Hons) Cyfrifiadureg


Cyfraith

LLB (Anrh) Ymarfer Cyfreithiol (Acc)


Os ydych chi'n gwmni ac nad yw'r cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo wedi'i restru uchod, cysylltwch â ni.

Fel arall, os ydych yn ystyried gradd gyda lleoliad blwyddyn ryngosod fel rhan o'r cwrs, edrychwch ar ein graddau Peirianneg neu Gyfrifiadura, y mae'r rhan fwyaf ohonynt yn cynnig lleoliad blwyddyn ryngosod mewn diwydiant.