Chris Evans

Graddiodd Chris Evans o gynllun Network75 yn 2015 gyda gradd BEng (Anrh) Peirianneg Drydanol ac Electronig.  Ar hyn o bryd mae'n gweithio i Hydrock yng Nghaerdydd fel Uwch Beiriannydd Trydanol.  Mae ef hefyd yn gwirfoddoli fel Llysgennad STEM, Mentor Datblygu IET, a Swyddog Addysg IET ar gyfer De Cymru. 

Astudiodd Chris Dystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig drwy goleg Castell-nedd a oedd mewn partneriaeth â Phrifysgol Morgannwg (Prifysgol De Cymru erbyn hyn). Ar ôl ei gwblhau, darganfyddodd gynllun Network75 a fyddai'n caniatáu iddo weithio, ennill a dysgu.  Roedd hwn yn gyfle delfrydol i Chris gefnogi ei deulu ifanc wrth ddilyn ei ddyheadau academaidd. 

Llwyddodd Chris i ennill lle ar gynllun Network75 ac fe'i rhoddwyd gyda Vitec yn Nhongwynlais.  Mae Vitec yn arbenigo yn yr amgylchedd adeiledig, gan ddarparu atebion ar gyfer systemau mecanyddol, trydanol a chyfathrebu sy'n arwain at adeiladau ymarferol a chyfforddus.  Tra ar leoliad roedd ei rôl yn cynnwys paratoi dyluniadau trydanol mewn cydweithrediad â'r tîm ASE, penseiri, syrfewyr, contractwyr a chleientiaid.  Enillodd Chris wybodaeth a phrofiad dylunio helaeth ar brosiectau amrywiol ar draws ystod eang o farchnadoedd gan gynnwys: 

 • Cyfrifiadau dylunio 
 • Dylunio goleuadau 
 • Dylunio systemau tân 
 • Dylunio cadw ceblau 
 • Dylunio gwarchod priddoedd a mellt 
 • Dyluniad y system ddiogelwch 
 • Ysgrifennu adroddiadau technegol 
 • Ymweliadau safle 
 • Defnyddio meddalwedd modelu CAD Autodesk wrth gynhyrchu dyluniadau 

 
Ers graddio o'r cynllun yn 2015, mae Chris wedi symud ymlaen yn ei yrfa drwy weithio yn rhai o'r cwmnïau mwyaf o fewn disgyblaeth y Gwasanaethau Adeiladu.  Mae'r rhain yn cynnwys Arup, AECOM yn ogystal â'i gyflogwr presennol Hydrock yng Nghaerdydd. Mae ei rolau wedi caniatáu iddo weithio ar brosiectau ledled y byd mewn nifer o sectorau gan gynnwys: 
 

 • Gofal 
 • Masnachol 
 • Hamdden 
 • Preswyl 
 • Addysg 
 • Hedfan 
 • Niwclear 
 • Canolfannau Data. 

 
Mae uchafbwyntiau gyrfa Chris hyd yma yn cynnwys gweithio ar Ganolfan Therapi Pelydr Proton (PBT) ynni uchel cyntaf y DU ym Manceinion a threulio 3 mis yn gweithio yn Dubai yn 2017. 
 

Dychwelodd Chris i addysg uwch a chwblhaodd Dystysgrif Ôl-raddedig (PGC) mewn Peirianneg a Rheolaeth Gwasanaethau Adeiladu drwy ddysgu o bell a graddiodd yn 2018.  Mae wedi cael ei gydnabod yn broffesiynol am ei ddatblygiad ac mae wedi cyflawni'r statws fel Peiriannydd Corfforedig (IEng) gyda'r Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET).