N75 banner

Cyfarfod â'n Myfyrwyr


Mae gennym dros 100 o fyfyrwyr cyfredol sy'n astudio ar y cynllun Rhwydwaith75. I ddarganfod mwy am eu profiadau cliciwch ar ddelwedd y myfyrwyr i weld eu hastudiaeth achos. Mae gennym hefyd astudiaethau achos bach ar ein tudalen newyddion sy'n rhoi cipolwg ar y prosiectau a'r cyfleoedd amrywiol y mae ein myfyrwyr yn eu profi!

Rydym wedi cynhyrchu dros 120 o raddedigion sy'n barod am ddiwydiant ers i Rhwydwaith75 ddechrau yn 2000. Ar hyn o bryd, mae gan Rhwydwaith75 record cyflogadwyedd 100% gan fod yr holl raddedigion wedi sicrhau cyflogaeth ar ôl graddio - roedd y mwyafrif helaeth yn cynnig rolau gan eu cwmni cynnal.