Rhys Howells landscape

Am y Cynllun

Pam Network75?

 • Mae graddedigion Network75 yn rhagolwg deniadol i gyflogwyr gan fod ganddynt y sgiliau, profiad a'r cymwysterau y mae diwydiant yn galw amdanynt.  
 • Mae Network75 yn falch o ystadegyn cyflogadwyedd 100% lle mae pob myfyriwr graddedig ers 2000 wedi cael cynnig cyflogaeth ar lefel graddedig neu uwch. 
 • Mae myfyrwyr yn rhoi eu gwybodaeth ar waith gan ennill gwybodaeth ymarferol yn ogystal â damcaniaethol.
 • Mae gan fyfyrwyr gytundeb hyfforddiant gyda'r brifysgol ac maent yn ymgymryd â lleoliad seiliedig ar waith mewn cwmni cynnal lleol.
 • Yn ystod y tymor, mae myfyrwyr yn mynychu eu lleoliad 3 diwrnod yr wythnos ac yn mynychu'r brifysgol i astudio 2 ddiwrnod yr wythnos. Yn ystod y gwyliau mae myfyrwyr yn mynychu eu lleoliad 5 diwrnod yr wythnos. 
 • Derbyn isafswm o fwrsariaeth ddi-dreth o £5000 sy’n cynyddu £500 bob blwyddyn academaidd.
 • Ar y cyd â Phrifysgol De Cymru, mae pob myfyriwr yn elwa ar rai o'r graddau gorau sydd ar gael, cyfleusterau dysgu o'r radd flaenaf, ac addysgu rhagorol.
 • Mae ffioedd dysgu pob myfyriwr Network75 yn cael eu talu’n llawn! 
 • Gall myfyrwyr ar y cynllun ddewis graddio heb unrhyw ddyled myfyrwyr.
 • Mae gennym gysylltiad uniongyrchol gyda dros 400 o gwmnïau o ansawdd i geisio lleoli ein myfyrwyr.
 • Amrywiaeth a chwmnïau gwahanol feintiau a diwydiannau yn rhoi’r cyfleoedd gorau posib i bob myfyriwr dyfu a datblygu.
 • Asesir pob cwmni i sicrhau eu bod yn gallu darparu lleoliadau o’r ansawdd gorau i fyfyrwyr i helpu datblygiad personol a busnes.
 • Rydym yn gweithio’n agos gyda chwmnïau cynnal i sefydlu cynlluniau hyfforddi a datblygu unigol, wedi’u teilwra i anghenion myfyrwyr unigol.

"Diolch i gynllun Network75 mae gen i radd, 5 mlynedd o brofiad gwaith, dim dyled myfyrwyr, a  cyflogaeth amser llawn gyda fy nghwmni cynnal i barhau fy ngyrfa"

Claudia Schiavo, BA (Hons) Marketing, Barratt Homes