Rhys Howells landscape

Am y Cynllun

Pam Network75? 


Graddio o'r brifysgol gyda 5 mlynedd o brofiad gwaith a dim dyled myfyriwr!


Mae Network75 yn rhoi cyfle i fyfyrwyr Weithio, Elwa a Dysgu. Mae myfyrwyr yn gweithio mewn busnes lleol 3 diwrnod yr wythnos ac yn mynychu prifysgol 2 ddiwrnod yr wythnos. Ar y cyd â Phrifysgol De Cymru, mae pob myfyriwr yn elwa o rai o'r graddau gorau sydd ar gael, cyfleusterau dysgu o'r radd flaenaf, ac addysgu rhagorol.

Mae myfyrwyr yn dewis llwybr Network75 am y profiadau a ddaw ynghyd a gweithio a phrifysgol, yn ogystal â’r budd ariannol o raddio o brifysgol yn rhydd o ddyled.

Mae cwmnïau'n dewis myfyrwyr Network75 oherwydd profwyd eu bod yn dod yn rhan annatod o'r busnes; ar ôl graddio mae ganddyn nhw weithiwr sy’n adnabod y cwmni tu chwith allan.Pam Mae Myfyrwyr yn Dewis

 • Ers 2000 mae pob un o raddedigion y cynllun wedi cael cynnig swydd gan eu cwmnïau cynnal.
 • Mae myfyrwyr Network75 yn gyflogadwy iawn, gan raddio yn ogystal â 5 mlynedd o brofiad gwaith perthnasol mewn diwydiant.
 • Derbyn isafswm o fwrsariaeth ddi-dreth o £5000 sy’n cynyddu £500 bob blwyddyn academaidd.
 • Mae rhai cwmnïau’n cynnig taliadau bwrsariaeth ychwanegol (disgresiwn cwmni).
 • Gweithio wrth i chi astudio. Mae myfyrwyr yn rhoi eu gwybodaeth ar waith gan ennill gwybodaeth ymarferol yn ogystal â damcaniaethol.
 • Mae ffioedd dysgu pob myfyriwr Network75 yn cael eu talu’n llawn! 
 • Gall myfyrwyr ar y cynllun ddewis graddio heb unrhyw ddyled myfyrwyr.
 • Mae gennym gysylltiad uniongyrchol gyda dros 400 o gwmnïau o ansawdd i geisio lleoli ein myfyrwyr.
 • Amrywiaeth a chwmnïau gwahanol feintiau a diwydiannau yn rhoi’r cyfleoedd gorau posib i bob myfyriwr dyfu a datblygu.
 • Asesir pob cwmni i sicrhau eu bod yn gallu darparu lleoliadau o’r ansawdd gorau i fyfyrwyr i helpu datblygiad personol a busnes.
 • Yn Network75 rydym yn gweithio’n agos gyda chwmnïau cynnal i sefydlu cynlluniau hyfforddi a datblygu unigol, wedi’u teilwra i anghenion myfyrwyr unigol.