Cynllun Network75

Mae Network75 yn llwybr gwaith ac astudio cyfun i raddau. Mae israddedigion yn cymhwyso eu gwybodaeth academaidd i waith bywyd go iawn o fewn cwmni cynnal. Mae hyfforddeion Network75 yn cael cyfle i ennill gwybodaeth academaidd a phrofiad ymarferol, gan eu gwneud yn raddedigion barod am ddiwydiant.


Ers Medi 2000 mae cynllun Network75 wedi sefyll ei brawf. Profir buddion gweithio ac astudio rhan-amser gyda gyflogadwyedd 100% i raddedigion. Mae hon yn gamp wych a dyma un o'r prif resymau bod gan Network75 enw mor gryf o fewn ddiwydiant ac addysg uwch. Mae ein myfyrwyr yn ymroddgar, yn dewis gweithio ac astudio er mwyn gwella eu hunain trwy ragori yn y ddau.