Sarah Liddell.jpg

Rhwydwaith75

Graddio gyda radd, 5 mlynedd o brofiad gwaith a dim dyled myfyrwyr!

Mae Rhwydwaith75 yn llwybr gwaith ac astudio cyfun i radd sy'n caniatau fyfyrwyr i Weithio, Ennill a Dysgu!

Mae israddedigion yn cymhwyso eu gwybodaeth academaidd i waith bywyd go iawn o fewn cwmni cynnal, gan ennill y sgiliau, profiad a cymwysterau angenrheidiol y mae diwydiant yn chwilio amdanynt.